netsh ğ ras ğ aaaa ğ set ğ acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ ad = ] sunucu [ [şifre =] şifre [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri [bağ. nok =] bağlantı nok. [zamanaşımı = ] zaman aşımı [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ] Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi ya da ad sağlar. ad RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi şifre Paylaşılan şifre baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği) bağ. nok. Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı noktasını ayarlar. zamanaşımı RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği (saniye olarak) zaman aşımı süresi imza dijital imza kullanıp kullanmama

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQBir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.093
16907
Recycle bin settings all Windows? Das Format für alle Zellen in Excel ändern! Remote Desktop access to local directorys on Windows 11, 10, 8.1, ...! Beispiel, klassische Desktop-Uhr auf einem grünen Desktop! The view settings or adjustments are lost, are they incorrect? Too fast cursor in Windows text editors? How do I remove the opening, closing, ejecting tool? (Portable, Installed) A List of Windows Shell:Folders Commands? Help, how can I bypass the recycle bin when deleting? Start the disk check on Windows 11/10!(0)