NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ aaaa ğ set ğ acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ ad = ] sunucu [ [şifre =] şifre [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri [bağ. nok =] bağlantı nok. [zamanaşımı = ] zaman aşımı [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ] Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi ya da ad sağlar. ad RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi şifre Paylaşılan şifre baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği) bağ. nok. Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı noktasını ayarlar. zamanaşımı RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği (saniye olarak) zaman aşımı süresi imza dijital imza kullanıp kullanmama

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER

netsh ras aaaa set acctserver - Windows 2000/XP - Komutları Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Paket süzgeci bilgilerini gösterir.
netsh ras add
Bir tabloya ö?eleri ekler .
netsh firewall set notifications
Güvenlik duvar? bildiriminin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh lan add profile
Makinedeki belirtilen arabirime LAN profili ekler.
netsh routing ipx sap set filter
Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.171
16907

Desktop-Symbole in Windows 11 ausblenden oder anzeigen!

 /

How do you find out the IP address of a website or url?

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

Virtual machine platform on Windows 11, 10, ... what is it?

 /

Assign Windows 10/11 and DVD drive letters!

 /

Printer only prints in black and white and not in color, why!

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

What is a piezo element piezo sensor?

 /

Listet, extrahiert schnell alle Bilder aus den neuen Office Datei Formaten auf!

 /

Kann ich Desktop Icons/Symbollayout bei Windows-11,10,8.1 speichern?

 /

RAM Test on Windows 10 and Windows 11!

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /