NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v6tov6 ? Format: add v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Parameter Værdi listenport - Den IPv6-port, der skal lyttes på. connectaddress - Den IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til. connectport - Den IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til. listenaddress - Den IPv6-adresse, der skal lyttes på. protocol - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP. Bemærkninger: Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV6

netsh interface portproxy add v6tov6 - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrreq
Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.
netsh interface ip delete arpcache
T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.
netsh routing ip relay add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh p2p help
Viser en liste over kommandoer.
netsh winsock reset
Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand.
netsh routing ip delete interface
Sletter IP-videresending p? en angivet gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v6tov6.htm

0.078

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Wie kann ich abfragen, ob meine x86 Anwendung gerade unter x64 läuft?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /

Windows 8.1 Desktop umstellen, bzw. anpassen!

 /

How to Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Externes Mikrofon an der Audio-Buchse anschließen und ohne Anschluss!

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /