NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v6tov6 ? Bruk: add v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametere: Kode Verdi listenport - IPv6-port det skal lyttes på. connectaddress - IPv6-adresse det skal kobles til. connectport - IPv6-port det skal kobles til. listenaddress - IPv6-adresse det skal lyttes på. protocol - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for øyeblikket. Merknader: Legger til en oppføring det skal lyttes på for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV6

netsh interface portproxy add v6tov6 - Windows 2000/XP - kommando Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrreq
Angir om klienter kan be om deres egne IP-adresser.
netsh interface ip delete arpcache
T?mmer ARP-hurtigbufferen for en av eller alle grensesnittene.
netsh routing ip relay add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh p2p help
Viser en liste over kommandoer.
netsh winsock reset
Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand.
netsh routing ip delete interface
Sletter IP-videresending p? et angitt grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v6tov6.htm
0.156
21281

Is my Windows 10 / 11 up to date?

 /

Cannot delete a directory merged with PowerQuest Partition Magic 8.0?

 /

What are the advantages of using the Run Dialog alternative?

 /

Easily find and remove duplicate images is convenient!

 /

run, runx, runa, runX, runA Tastenkürzel zum Starten von Programmen! Beispiele?

 /

Soll ich lieber MS Windows Papierkorb verwenden oder sofort sicher löschen?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

X64, EM64T or IA64 processors, what's the difference?

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

Prevent Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off, Restart on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /