NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v6tov6 ? Použití: add v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv6, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv6, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv6, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV6

netsh interface portproxy add v6tov6 - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
netsh interface ip delete arpcache
Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.
netsh routing ip relay add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh winsock reset
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu.
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v6tov6.htm
0.155
25382

What is an illustration?

 /

Fonts Print Overview!

 /

Der Virenscanner findet nie was, brauche ich sowas überhaupt unter Windows 10?

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

Windows Server 2019,16, ... 10, 8.1, ... Ping aktivieren / deaktivieren?

 /

How do I open an ISO file on a Windows (10, 8.1) computer?

 /

Who needs this stopwatch for Windows 10, ... etc?

 /

What is a Windows document?

 /

What is the right version of DesktopOK for me!

 /

Alphabetical, chronological, numerical, intuitive sorting in the file explorer!

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Wo ist WordPad in Windows 10 (Finden , Öffnen, Hilfe)?

 /