NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v6tov6 ? Sposób użycia: add v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Etykieta Wartość listenport - Port IPv6 do nasłuchiwania. connectaddress - Adres IPv6 do połączenia. connectport - Port IPv6 do połączenia. listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania. protocol - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP. Uwagi: dodaje wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV6

netsh interface portproxy add v6tov6 - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh interface ip
Zmiany w kontekście `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Pokazuje sąsiadów OSPF.
netsh p2p group gping
Sprawdza połączenie ze zdalnym portem grupy.
netsh show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip autodhcp show interface
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v6tov6.htm
0.062

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Für die Grünen und Greenpeace genau die richtige Desktop Uhr!

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

Laufwerke anzeigen Windows 10, 8.1?

 /

Desktopverknüpfung für Excel, Outlook, Word 2013 auf dem Windows-8.1/10 Desktop?

 /

Why Windows 10 close my programs at program start?

 /

Skalieren der Größe von Text, Symbolen und Apps in Windows 10?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /