netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Použití: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona, pro kterou má být přidána zásada; precedence - hodnota priority pro řazení; label - hodnota popisku pro zjištění shody; store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní zásadu výběru zdrojové a cílové adresy pro danou předponu. Příklad: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Změní informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.14
18082

VHD, what is this file?

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /

Can I turn off the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Warum drehen sich die Herz-Flocken am Desktop?

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

Can I manage the Windows 10 (management features)?

 /

Copy Windows 8.1 and 10 directory view settings for all directorys, (match, transfer)?

 /

Viele Variablen bei QuickTextPaste funktionieren nicht!

 /

Was ist ein Papierformat?

 /

Überschreiben Sie ggf. die Datei mehrmals zum sicheren Löschen!

 /

Windows 10 ISO installation DVD with all updates, download?

 /

Quickly edit Windows 10 Autostart Folder!

 /