NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Použití: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona, pro kterou má být přidána zásada; precedence - hodnota priority pro řazení; label - hodnota popisku pro zjištění shody; store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní zásadu výběru zdrojové a cílové adresy pro danou předponu. Příklad: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Změní informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.249
18082

Wie kann ich den Dateistatus versteckt über die cmd aufheben?

 /

Mit Windows + "." Tasten Smileys aussuchen

 /

Reparieren Sie fehlerhafte Sektoren der Festplatte mit Befehlen der CMD auf Windows!

 /

Does printing the directories work in all Windows operating systems?

 /

Kann ich auch andere Betriebssysteme parallel zu Windows 7 installieren und betreiben?

 /

Warnhinweise auf den Schachteln!

 /

What is a paper size?

 /

Show hidden files and directorys in Windows 10, can I?

 /

Can I customize the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

Need program for secure erase of memory cards!

 /