NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show address ? Bruk: show address [[interface=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi interface - Grensesnittsnavn eller indeks. level - En av følgende verdier: normal: Vis en linje per grensesnitt. Dette er standard når ingen grensesnitt er angitt. verbose: Vis ekstra informasjon for hvert grensesnitt. Dette er standard når et grensesnitt er angitt. store - En av følgende verdier: active: Viser adresser i stakken (standard). persistent: Viser faste adresser. Merknader: Viser alle IPv6-adresser, eller alle adresser på et angitt grensesnitt hvis angitt.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ADDRESS

netsh interface ipv6 show address - Windows 2000/XP - kommando Viser IPv6-addresser. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip
Endrer til konteksten "netsh interface ip".
netsh routing ip ospf show neighbor
Viser OSPF-naboer.
netsh p2p group dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh set machine
Angir den gjeldende datamaskinen du vil bruke.
netsh routing ip autodhcp show
Viser informasjon.
netsh interface ipv6 delete neighbors
Sletter nabohurtigbufferen for IPv6.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/address.htm
0.109

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Disable Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

GetWindowText does not read the columns for each row in the list view, why?

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /

How to start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Restore Windows List-View Font Size in Windows to default!

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /