NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show address ? Kullanım: show address [[interface=]][[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. level - Aşağıdaki değerlerden biridir: normal: Her arabirim için tek satır görüntüler. Hiç arabirim belirtilmemişse bu varsayılandır. verbose: Her arabirim için ek bilgi görüntüler. Bir arabirim verilmişse bu varsayılandır. store - Aşağıdaki değerlerden biridir: active: Yığındaki adresleri gösterir (varsayılan). persistent: Kalıcı adresleri gösterir. Açıklamalar: Arabirim belirtilmişse, bunun üzerindeki tüm adresleri veya tüm IPv6 adreslerini görüntüler.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ADDRESS

netsh interface ipv6 show address - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 adreslerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip
`netsh interface ip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ip ospf show neighbor
OSPF komºular?n? gösterir.
netsh p2p group dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh set machine
Üzerinde çal?º?lacak geçerli makineyi belirler.
netsh routing ip autodhcp show
Bilgi gösterir.
netsh interface ipv6 delete neighbors
IPv6 komºu önbelle?ini siler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/address.htm
0.046

Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ändern, einsetzen)!

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

MS Office 365 mit Freunden und Familie teilen, wie?

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /