NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show address ? Kullanım: show address [[interface=]][[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. level - Aşağıdaki değerlerden biridir: normal: Her arabirim için tek satır görüntüler. Hiç arabirim belirtilmemişse bu varsayılandır. verbose: Her arabirim için ek bilgi görüntüler. Bir arabirim verilmişse bu varsayılandır. store - Aşağıdaki değerlerden biridir: active: Yığındaki adresleri gösterir (varsayılan). persistent: Kalıcı adresleri gösterir. Açıklamalar: Arabirim belirtilmişse, bunun üzerindeki tüm adresleri veya tüm IPv6 adreslerini görüntüler.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / ADDRESS

netsh interface ipv6 show address - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 adreslerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip
`netsh interface ip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ip ospf show neighbor
OSPF komºular?n? gösterir.
netsh p2p group dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh set machine
Üzerinde çal?º?lacak geçerli makineyi belirler.
netsh routing ip autodhcp show
Bilgi gösterir.
netsh interface ipv6 delete neighbors
IPv6 komºu önbelle?ini siler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/address.htm
0.092

Is there a command line option to start the program minimized?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Shortcut to Restart Windows 8.1 / 10!

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder)!

 /

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /