NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show adapter ? Použití: show adapter Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show adapter show adapter 2 show adapter net* show adapter /v show adapter 2 /p show adapter net* /p

NETSH / DIAG / SHOW / ADAPTER

netsh diag show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny adaptéry. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/adapter.htm
0.14

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

Windows 8 Beta Download?

 /

Vorschläge von Anwendern für den Quad-Explorer!

 /

How to close the open Store Apps in Windows-8 Metro from the Switch List?

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

Ich suche genau sowas, allerdings als Countdown für Pausen bei Vorträgen, bzw. Besprechungen!

 /

Netzwerkprobleme identifizieren mit der Eingabeaufforderung bei Windows (10,8.1, 7)!

 /

Sind Programmverknüpfungen bei Windows 8 (8.1, 10) auf dem Desktop möglich?

 /