netsh diag show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show adapter ? Použití: show adapter Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show adapter show adapter 2 show adapter net* show adapter /v show adapter 2 /p show adapter net* /p

NETSH / DIAG / SHOW / ADAPTER

netsh diag show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny adaptéry. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí všechny adaptéry. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/adapter.htm
0.077
14217

Windows 10 UAC activate modify!

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP cursor?

 /

Windows 10 UAC activate modify!

 /

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

Was macht die Funktion Taskleiste verstecken in Auto Hide Desktop Icons?

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Tool with directories can be displayed and edited at the same time!

 /

Zeit aus Text Tester in NewFileTime!?

 /

Auto Shutdown in Windows 8, 8.1, 10 (automatisch herunterfahren)!

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /