NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show adapter ? Použití: show adapter Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show adapter show adapter 2 show adapter net* show adapter /v show adapter 2 /p show adapter net* /p

NETSH / DIAG / SHOW / ADAPTER

netsh diag show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny adaptéry. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí všechny adaptéry. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/adapter.htm
0.14
14217

Just test the RAM under Windows 11, 10, 8.1, ... and Serven! 

 /

Der Unterschied von MS 365 Office zu 2016, 2019 Office!

 /

Format a formatted HDD or SSD to NTFS!

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Zwischenspeicherung von Miniaturansichten Gruppenrichtlinien Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /

Can I remove the annoying vermin from my Windows desktop?

 /

Why this mouse wheel tool for Windows 11,  10, 8.1, ...?

 /

Activate Web Server on Windows 10/11 for HTTP or FTP, how to?

 /

Set all 3 dates create/access/modified time, doesn't want to do?

 /

Where can I find the contrast designs for poor eyesight in Windows 11?

 /

Windows 11: Make the mouse easier to use!

 /

What is a vector graphic?

 /