NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show adapter ? Použití: show adapter Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show adapter show adapter 2 show adapter net* show adapter /v show adapter 2 /p show adapter net* /p

NETSH / DIAG / SHOW / ADAPTER

netsh diag show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny adaptéry. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí všechny adaptéry. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/adapter.htm
0.327
14217

What is the message before standby at xx sec under Windows 10, 8.1, ...?

 /

Wo kann ich die Windows 7 Sprachdateien downloaden (x64, x32, x86)?

 /

Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 (Reset, Filemanager)!

 /

How can I deactivate the grouping of the folder size (Folder-Size) view?

 /

Should I rather use short or equal long mouse trails on my Windows OS!

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Mit Windows + "." Tasten Smileys aussuchen

 /

Disable and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, how to?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /