NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show adapter ? Použití: show adapter Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show adapter show adapter 2 show adapter net* show adapter /v show adapter 2 /p show adapter net* /p

NETSH / DIAG / SHOW / ADAPTER

netsh diag show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny adaptéry. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/adapter.htm

0.061

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Wo ist das Ausführen Dialogfenster in Windows 7?

 /

How to download the English version of 64 bit Desktop-OK?

 /

Wie erstelle ich eine Windows 7 Passwort (Kennwort) Reset Diskette, oder CD?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Opens 4 times my computer, last setting is lost in File-Explorer-Views?

 /