netsh » p2p » pnrp » diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger pnrp-noder. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQEndrer til konteksten "netsh p2p pnrp diagnostics". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.077
17390
The drawing / paint program under Windows 11? Open Sound Volume Mixer in Windows 11! WEBP, EMF, WMF, ... in Q-Dir File Explorer views! A short, how do I use the new file time stamp setter! In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds! I don't want my Windows 11 taskbar to be centered! Change the modification date of a Windows file, for 11, 10, 8.1, ...! Neustart von Windows 11 und erzwungener Neustart? Easy expand multiple levels in explorer tree list view! Hide icons for chat, search, ... in Windows 11 taskbar?(0)