NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger pnrp-noder. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp diagnostics". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set global
Endrer generelle globale konfigurasjonsparametere.
netsh routing ip show filter
Viser pakkefilterinformasjon.
netsh ras add
Legger elementer til i en tabell.
netsh firewall set notifications
Angir varslingskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh lan add profile
Legger til en LAN-profil til angitt grensesnitt p? maskinen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp diagnostics". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.452
17390

Taskkill with the Cmd.exe, can I use correct and useful with examples!

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

Quickly Change Current Time on you Windows 10!

 /

Wie funktioniert die automatische Druckkopfreinigung?

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Die Digitale Windows Desktop Uhr ohne Sperr-Bildschirm!

 /

Activate the checkbox to mark pictures!

 /

Windows 10 "System Recovery" + cmd features!

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10!

 /

What are TIFF files for files?

 /

Search query Windows 10 MS file explorer (simple example)?

 /

What is a search history?

 /