netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp ğ diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. ping - Pnrp düğümlerine ping yapar. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p pnrp diagnostics' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set global
Genel yap?land?rma genel parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show filter
Paket süzgeci bilgilerini gösterir.
netsh ras add
Bir tabloya ö?eleri ekler .
netsh firewall set notifications
Güvenlik duvar? bildiriminin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh lan add profile
Makinedeki belirtilen arabirime LAN profili ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh p2p pnrp diagnostics' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.124
17925

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Die Systemsteuerung von Windows 8.1 auf klassisch umstellen?

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

Download Viewer für Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio!

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

MMT Installer, Portable, und Desktop Version Unterschied!

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

How can I customize the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /