NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » flush

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud flush ? Sposób użycia: flush [cloud=] Parametry: cloud - chmura, której wpisy pamięci podręcznej mają zostać opróżnione. Uwagi: opróżnia wszystkie wpisy pamięci podręcznej. Przykłady: flush Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / FLUSH

netsh p2p pnrp cloud flush - Windows 2000/XP - polecenie Opróżnia wpisy pamięci podręcznej. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, flush, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip set wins
Ustawia tryb i adresy serwera WINS.
netsh routing ip relay set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh p2p idmgr show stats
Wyświetla statystykę tożsamości.
netsh bridge set adapter
Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Opróżnia wpisy pamięci podręcznej. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/flush.htm
0.156
15565

Windows 10 / 11 stop search processing File Explorer!

 /

Windows-8 Download?

 /

Windows 11 Desktop!

 /

What is an administrator?

 /

Eine richtig große Desktop Uhr auf Windows 11 aktivieren!

 /

Can I display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

How to change user account picture in Windows 8.1, 8, 11, 10 (login, logon, image)

 /

What is a keylogger?

 /

Don't Sleep works in MS Windows 11!

 /

Wozu braucht man temporäre Datei?

 /

Hilfe, in Windows-7 wird in der Statusleiste die Dateigröße nicht angezeigt?

 /