NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » config

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show config ? Format: show config [[name=]streng] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på en bestemt grænseflade. Kommentarer: Viser konfigurationen af IP-adressen for en bestemt grænseflade eller grænseflader og andre TCP/IP- konfigurationsoplysninger, som f.eks. konfigurerede DNS- og WINS-servere. Eksempler: show config "LAN- forbindelse"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / CONFIG

netsh interface ip show config - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser IP-adresser og yderligere oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, config, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Opdaterer gr?nsefladens konfiguration af routers?gning.
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh firewall
?ndringer til 'netsh firewall'-konteksten.
netsh routing ip nat set global
Angiver globale NAT-parametre.
netsh interface portproxy show all
Viser alle proxyparametre for en port.
netsh routing ipx rip set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/config.htm
0.078

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

What is a file manager?

 /

Disable Grouping in File Explorer!

 /

Change Windows 10 Screen Saver, how to enable or disable?

 /

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

 /

Defragmentieren oder Optimieren (Festplatte, Laufwerk)?

 /

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Die Taskleiste (Superbar) in Win-7 macht mich verrückt!

 /