NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp ğ cloud ğ set ğ pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Kullanım: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametreler: mode - Bulutun modu. cloud - Modu ayarlanacak bulut. Açıklamalar: PNRP modu yapılandırma parametresini değiştirir. Mod şunlardan biri olabilir: RO (Yalnızca çözümle), Auto, default Örnekler: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - Komutları PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip dnsproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show router
ISATAP yönlendirici bilgilerini gösterir.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini belirler.
netsh ras aaaa set authserver
Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.
netsh firewall reset
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? varsay?lan de?ere döndürür.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.062

Schnellansicht und Vorschau ändern Windows 10 (Schnellzugriff)!

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Where is the auto startup folder in Windows 8.1, or 8?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /