netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp ğ cloud ğ set ğ pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Kullanım: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametreler: mode - Bulutun modu. cloud - Modu ayarlanacak bulut. Açıklamalar: PNRP modu yapılandırma parametresini değiştirir. Mod şunlardan biri olabilir: RO (Yalnızca çözümle), Auto, default Örnekler: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - Komutları PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip dnsproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show router
ISATAP yönlendirici bilgilerini gösterir.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini belirler.
netsh ras aaaa set authserver
Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.
netsh firewall reset
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? varsay?lan de?ere döndürür.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.155
17842

Q-Dir and known bugs! 

 /

Translate or change the Language, how to?

 /

How to change the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Preview fonts installed in Windows 10, how does that work?

 /

Desktop Uhr Windows 10, 11 Analog APP

 /

Can I see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Aktivieren vom Ransomware Schutz unter Windows 10 kostenlos!

 /

Network?

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /