NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp ğ cloud ğ set ğ pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Kullanım: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametreler: mode - Bulutun modu. cloud - Modu ayarlanacak bulut. Açıklamalar: PNRP modu yapılandırma parametresini değiştirir. Mod şunlardan biri olabilir: RO (Yalnızca çözümle), Auto, default Örnekler: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - Komutları PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip dnsproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show router
ISATAP yönlendirici bilgilerini gösterir.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini belirler.
netsh ras aaaa set authserver
Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.
netsh firewall reset
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? varsay?lan de?ere döndürür.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.125

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system customizes!

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

Wie kann ich einen weiteren Registrierungseditor starten?

 /

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /

How to open settings WiFi on my Samsung Galaxy?

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /