netsh routing ipx sap dump - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DUMP

netsh routing ipx sap dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
netsh routing ip nat add ftp
Povolí server proxy FTP.
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/dump.htm
0.171
15063

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

FritzBox korrekt neu starten, aber wie, mit Beispiel bitte?

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

Wie kann ich die Bookmarks von FLOCK importieren ?

 /

Windows 10 desktop is gone, what can I do?

 /

Teilen Sie Dateien über LAN unter Windows 10!

 /

Anzeigen von Freigaben, Sitzungen und offenen Dateien, cmd Beispiel?

 /

Was ist besser x64, x32, x86 Version von Desktop-OK unter Windows?

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, how to?

 /

Change if the calendar is displayed in Chinese!

 /

Wie kann man Dateiendungen ändern in Windows 7 (Datei-Typ/Erweiterung)?

 /

Probleme bei Pfaden mit Leerzeichen und Umgebungsvariablen gelöst!

 /