NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show multilink ? show multilink Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP.

NETSH / RAS / SHOW / MULTILINK

netsh ras show multilink - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add allowedprogram
Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat show
Zobrazí informace
netsh interface portproxy show v4tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/multilink.htm

0.046

How to create a system image on Windows 10?

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

Keeping a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /

Kann ich meine Favoriten auf Windows 7 übertragen (xp, acht, vista)?

 /

Alpha-Transparency?

 /

Why do I need the send_tab and send_enter command in Windows?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

How to set in Windows 8 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /