NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpconn ? Použití: show tcpconn [[index=] místní_adresa_IP místní_port vzdálená_IP_adresa vzdálený_port ] [[rr=] obnovovací interval ] Parametry: Příznak Hodnota index - Musí zahrnovat adresy IP a čísla portu pro místní i pro vzdálené koncové body připojení protokolu TCP. rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o připojení protokolu TCP. Poznámky: Zobrazí informace o stavu připojení TCP. Příklady: show tcpconn show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPCONN

netsh interface ip show tcpconn - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojení protokolu TCP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set adapter
Upraví konfiguraci mostu pro určený adaptér.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní.
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpconn.htm

0.108

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10 Desktop!  

 /

Schnelles andocken und vergleichen der Fenster unter Windows!

 /

Problems with fonts on Windows 8.1 how to reset font to default?

 /

Wie kann man den Master Boot Record bei Windows-XP wiederherstellen?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /