netsh routing ipx rip set filter - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ set ğ filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set filter ? FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki RIP süzgeçlerini yapılandırmak için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW FILTER ifname [mode] ADD FILTER ifname mode net mask DELETE FILTER ifname mode net mask SET FILTER ifname mode action Burada: ifname - arabirimin adı, mode - INPUT ya da OUTPUT net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı). mask - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / FILTER

netsh routing ipx rip set filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery
`netsh routing ip routerdiscovery' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Eş adlar?ndan DNS adlar?na ve tersine dönüştürür.
netsh diag show modem
Tüm modemleri görüntüler.
netsh routing ip nat delete ftp
FTP proxy'yi devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface portproxy help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ipx rip
`netsh routing ipx rip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/filter.htm
0.186
21070

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

Windows 10 start the program or app as admin in admin mode!

 /

XP Kompatibilitätsmodus SP1, SP2, SP3 unter Windows-10?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Der Unterschied: Beim Herunterfahren speichern und Auto-Save beim Herunterfahren!

 /

Can I find and open the Cookies directory in Windows 8.1/10?

 /

With the stress test, load only the graphics card, can I?

 /

Total length of the media in an Explorer column under Windows 10, 8.1, ...!

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Turn off the Windows Store in Windows 8.1 / 10, can I?

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /