NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ set ğ filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set filter ? FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki RIP süzgeçlerini yapılandırmak için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW FILTER ifname [mode] ADD FILTER ifname mode net mask DELETE FILTER ifname mode net mask SET FILTER ifname mode action Burada: ifname - arabirimin adı, mode - INPUT ya da OUTPUT net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı). mask - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / FILTER

netsh routing ipx rip set filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery
`netsh routing ip routerdiscovery' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Eş adlar?ndan DNS adlar?na ve tersine dönüştürür.
netsh diag show modem
Tüm modemleri görüntüler.
netsh routing ip nat delete ftp
FTP proxy'yi devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface portproxy help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ipx rip
`netsh routing ipx rip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/filter.htm
0.202
21070

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Wo kann ich die System Ressourcen unter Windows 11, 10, ... sehen?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

Can I create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

Wozu braucht man temporäre Datei?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

Clean up TEMP quickly on Windows 11!

 /

Error message after converting the bin to ISO file on Windows 10!

 /

desk.cpl ,,5. in Windows 10 / 11!

 /