NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] brugernavn [mode = ] PERMIT|REPORT ] Viser RAS-indstillingerne for brugeren. brugernavn - brugerens logonnavn. Hvis der ikke angives et brugernavn, vises alle brugere. tilstand - Tilstanden for visning af oplysninger. Hvis ingen tilstand er angivet, antages det, at tilstanden er REPORT. REPORT - Viser alle brugere. PERMIT - Viser kun brugere, hvis tilladelser for indgående opkald er sat til PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser RAS-egenskaberne for bruger(e). / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add address
F?jer en IP-adresse til den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip ospf show routefilter
Viser oplysninger om OSPF-rutefilter.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.
netsh routing ip autodhcp show interface
Viser konfiguration af DHCP-allokatoren for den angivne gr?nseflade.
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en IPv6-rute.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm

0.062

Gibt es einen Papierkorb für den Windows 10 Desktop?

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

How to disable Windows Shadows in Windows 10?

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /