NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] brugernavn [mode = ] PERMIT|REPORT ] Viser RAS-indstillingerne for brugeren. brugernavn - brugerens logonnavn. Hvis der ikke angives et brugernavn, vises alle brugere. tilstand - Tilstanden for visning af oplysninger. Hvis ingen tilstand er angivet, antages det, at tilstanden er REPORT. REPORT - Viser alle brugere. PERMIT - Viser kun brugere, hvis tilladelser for indgående opkald er sat til PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser RAS-egenskaberne for bruger(e). / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add address
F?jer en IP-adresse til den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip ospf show routefilter
Viser oplysninger om OSPF-rutefilter.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.
netsh routing ip autodhcp show interface
Viser konfiguration af DHCP-allokatoren for den angivne gr?nseflade.
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en IPv6-rute.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser RAS-egenskaberne for bruger(e). / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm
0.155
13866

Was ist ein Bootmanager?

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1 and 10/11!

 /

Upgrade from Windows 7 to Windows 10 for free!

 /

Was ist Num Lock?

 /

Programs and functions / features as a desktop button!

 /

The alternative test page printout for all MS Windows 11, 10, ...  operating systems!

 /

What is a binary number?

 /

Warum ist meine Intel HD Grafikkarte langsamer als die anderen?

 /

Gibt es beim Anpassen der Bildgröße Probleme mit bestimmten Bildformaten?

 /

Change the user accounts privileges in Windows 10 / 11!

 /

Let the digital desktop clock start with all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Can I create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /