NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] nazwa_użytkownika [mode = ] PERMIT|REPORT ] Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika. nazwa_użytkownika - nazwa logowania użytkownika. Jeśli nie zostanie podana, będą wyświetleni wszyscy użytkownicy. mode - tryb wyświetlania informacji. Jeśli nie zostanie podany, będzie przyjęty REPORT. REPORT - pokaż wszystkich użytkowników. PERMIT - pokaż tylko tych użytkowników, którzy mają uprawnienia telefonowania PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip ospf show interface
Pokazuje konfigurację protokołu OSPF dla określonego interfejsu.
netsh p2p group db show stats
Wyświetla statystykę bazy danych dla danych .
netsh set
Aktualizuje ustawienia konfiguracji.
netsh routing ip autodhcp show
Wyświetla informacje.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Usuwa wpis zasad prefiksu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm
0.202
17280

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Insert texts and execute commands as admin and standard user!

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

In Windows 10 modify the directorys as documents, videos, music, pictures!

 /

Auf Windows mit Befehlszeile einer Gruppenrichtlinie-Aktualisierung erzwingen!

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Turn off Please Sleep in Don't Sleep for all Windows OS?

 /

For what is the short desktop note for Windows good?

 /

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /

Start WordPad via a desktop button on Windows 10!

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /