netsh ras show user - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] nazwa_użytkownika [mode = ] PERMIT|REPORT ] Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika. nazwa_użytkownika - nazwa logowania użytkownika. Jeśli nie zostanie podana, będą wyświetleni wszyscy użytkownicy. mode - tryb wyświetlania informacji. Jeśli nie zostanie podany, będzie przyjęty REPORT. REPORT - pokaż wszystkich użytkowników. PERMIT - pokaż tylko tych użytkowników, którzy mają uprawnienia telefonowania PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip ospf show interface
Pokazuje konfigurację protokołu OSPF dla określonego interfejsu.
netsh p2p group db show stats
Wyświetla statystykę bazy danych dla danych .
netsh set
Aktualizuje ustawienia konfiguracji.
netsh routing ip autodhcp show
Wyświetla informacje.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Usuwa wpis zasad prefiksu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm
0.156
17280

Can I turn off Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Bluetooth, WLAN, oder USB-PC Verbindung zum Drucken bei Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Can I uninstall Win Scan To PDF from Windows 10, 8.1, ...?

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

On Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

Wenn man den Mausfokus von der Bildschirmlupe entfernen könnte?

 /

How to see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

How can i add or customize languages in Windows-10 and Win 8.1?

 /

Can I see is it an signifying Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /