NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] nazwa_użytkownika [mode = ] PERMIT|REPORT ] Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika. nazwa_użytkownika - nazwa logowania użytkownika. Jeśli nie zostanie podana, będą wyświetleni wszyscy użytkownicy. mode - tryb wyświetlania informacji. Jeśli nie zostanie podany, będzie przyjęty REPORT. REPORT - pokaż wszystkich użytkowników. PERMIT - pokaż tylko tych użytkowników, którzy mają uprawnienia telefonowania PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip ospf show interface
Pokazuje konfigurację protokołu OSPF dla określonego interfejsu.
netsh p2p group db show stats
Wyświetla statystykę bazy danych dla danych .
netsh set
Aktualizuje ustawienia konfiguracji.
netsh routing ip autodhcp show
Wyświetla informacje.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Usuwa wpis zasad prefiksu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm
0.156
17280

Check Windows 11 Bluetooth connection and adapter!

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /

CD aus dem Laufwerk auswerfen, Problemlösung Desktopverknüpfung!

 /

Can I uninstall Microsoft Edge?

 /

Mobilitätscenter in Windows 11 finden und starten!

 /

Console command to see IP Address, how to on Windows 11/10/8.1/7?

 /

Give Quad Explorer access to folder protection under Windows 10 / 11!

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /

Why is the font not printed correctly under Windows 11 and 10?

 /

What is an administrator?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10/11 for a program (pin to Start)?

 /