netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Sposób użycia: set global [[tcptimeoutmins=]liczba całkowita] [[udptimeoutmins=]liczba całkowita] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość tcptimeoutmins - Limit czasu (w minutach) używany dla mapowań TCP. udptimeoutmins - Limit czasu (w minutach) używany dla mapowań UDP. loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń związanych z NAT. error: rejestruje tylko błędy związane z NAT. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z NAT. info: rejestruje informacje związane z NAT. Uwagi: ustawia globalne parametry translacji adresów sieciowych (NAT). Przykład: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia globalne parametry NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
netsh p2p pnrp cloud dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisjiWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmienia globalne parametry NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.202
15523

Was ist mit Windows XP ab 8 APRIL 2014!

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

Can I customize drive letter name in windows 10, can I?

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

Wofür sind die Linien und Schaltflächen an der Wurzel?

 /

Ich bin sehbehindert, kann ich bei Windows, Symbole und Fensteransicht vergrößern?

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /