netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Sposób użycia: set global [[tcptimeoutmins=]liczba całkowita] [[udptimeoutmins=]liczba całkowita] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość tcptimeoutmins - Limit czasu (w minutach) używany dla mapowań TCP. udptimeoutmins - Limit czasu (w minutach) używany dla mapowań UDP. loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń związanych z NAT. error: rejestruje tylko błędy związane z NAT. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z NAT. info: rejestruje informacje związane z NAT. Uwagi: ustawia globalne parametry translacji adresów sieciowych (NAT). Przykład: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia globalne parametry NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
netsh p2p pnrp cloud dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisjiWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmienia globalne parametry NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.078
15523

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

To-tray / notification area Customize or disable Windows taskbar icons!

 /

Wie kann ich das Verschieben/Kopieren beim Ziehen der Dateien erzwingen?

 /

Wie kann ich eine DVD, oder CD aus dem Laufwerk in Windows 10 auswerfen?

 /

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /

Versteckte Funktion, mehrere Zwischenablagen in QTP!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

Can I auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Wie kann ich den FTP-Clientmodus im FileZilla von Passiv- auf Aktiven-Modus umstellen?

 /

Was macht die Funktion Taskleiste verstecken in Auto Hide Desktop Icons?

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /