NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Použití: set global [[tcptimeoutmins=]celé_číslo] [[udptimeoutmins=]celé_číslo] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota tcptimeoutmins - Hodnota (v minutách) časového limitu, použitého pro mapování TCP. udptimeoutmins - Hodnota (v minutách) časového limitu, použitého pro mapování UDP. loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí, které se vztahují k NAT. error: Protokolovat pouze chyby, které se vztahují k NAT. warn: Protokolovat upozornění, které se vztahují k NAT. info: Protokolovat informace, které se vztahují k NAT. Poznámky: Nastavuje globální parametry NAT. Příklad: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní globální parametry NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Změní informace o zásadě předpony.
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.077

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Console command to see IP Address, how to on Windows 10/8.1/7?

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Kann man außer im Internet eine Suchanfrage zu starten, auch was anderes machen?

 /

Bei Windows 8.1 und 10 den Energiesparmodus ausschalten, einschalten, bzw. ändern!

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /