NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Bruk: set global [[tcptimeoutmins=]integer] [[udptimeoutmins=]heltall] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametere: Kode Verdi tcptimeoutmins - Tidsavbruddverdien i minutter for TCP-tilordninger. udptimeoutmins - Tidsavbruddverdien i minutter for UDP-tilordninger. loglevel - En av følgende verdier: none: ingen logging av NAT-related hendelser. error: Logg bare NAT-relaterte feil. warn: Log NAT-relaterte advarsler. info: Log NAT-relatert informasjon. Merknader: Angir globale NAT-parametere. Eksempel: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - kommando Angir globale NAT-parametere. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifconfig
Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay-agent.
netsh p2p pnrp cloud help
Viser en liste over kommandoer.
netsh delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Endrer prefikspolicyinformasjon.
netsh routing ip show mfe
Viser multicast-videresendingsoppf?ringer
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir globale NAT-parametere. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.265
15194

Can I customize font name and size in cells of Explorer View!

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

Can I select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Windows Store neu installieren bei Windows 10, (defekt, gelöscht)?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Wofür ist Fixiert an dieser Position in der Desktop Uhr?

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

Portable use and Windows 10 protected folders problem!

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Where do I find and start the PowerShell in Windows 10?

 /

Kann man Windows 10 telephonisch aktivieren?

 /