NETSH - Windows XP/2000

netsh » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete helper - Fjerner en Hjælpe-DLL.

NETSH / DELETE

netsh delete - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. / Windows 2000/XP
netsh, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show global
Viser den globale IPX-konfiguration.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
F?jer en udeladelse til DHCP-allokatoromr?det.
netsh interface ipv6 add dns
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh routing ip rip show ifbinding
Viser binding mellem RIP-gr?nseflade og IP-adresse.
netsh p2p pnrp peer dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh diag show dns
Viser DNS-serverne for hvert netv?rkskort.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/delete.htm
0.124

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and directory!

 /

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

How can I find pictures with Find.Same.Images.OK!

 /

Belegter Arbeitsspeicher Windows (kein Belag gefunden)?

 /

Windows 7 Download: Starter, Home (Basic Premium), Professional und Win 7 Ultimate!

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /