netsh routing ip dnsproxy show - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show global - Vis DNS-proxy-konfigurasjon. show interface - Viser konfigurasjon av DNS-proxy for det angitte grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW

netsh routing ip dnsproxy show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras show authmode
Viser godkjenningsmodusen.
netsh interface ip show tcpstats
Viser TCP-statistikk.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Legger til et godkjennelsesfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud show list
Viser liste over skyer.
netsh diag connect news
Koble til nyhetsserveren .Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser informasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show.htm
0.171
14308

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

What is TWAIN?

 /

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

What is TWAIN?

 /

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

Customize Quick Launch bar with your own programs or commands Win 10, 8.1, ...!

 /

Set all 3 dates create/access/modified time, doesn't want to do?

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /