NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show global - Vis DNS-proxy-konfigurasjon. show interface - Viser konfigurasjon av DNS-proxy for det angitte grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW

netsh routing ip dnsproxy show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras show authmode
Viser godkjenningsmodusen.
netsh interface ip show tcpstats
Viser TCP-statistikk.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Legger til et godkjennelsesfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud show list
Viser liste over skyer.
netsh diag connect news
Koble til nyhetsserveren .
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser informasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show.htm
0.218
14308

The sticky notes Windows 10!

 /

Find file by owner in Windows 10, 8.1, 7!

 /

Open paths in the history of the Explorer Views directly!

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

How to get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

Wie kann ich mich für eine Windows Live ID anmelden, oder registrieren?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Must Windows 7, 8.1, or 10 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Finden Sie doppelte Fotos, entfernen Sie sie sofort unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Automatically turn off monitor even excluding power options in Windows 10, 8.1, ...!

 /

How to use large windows desktop clock?

 /