NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych. Uwagi: Zresetowanie ustawień domyślnych usunie wszystkie ustawienia Zapory systemu Windows wprowadzone po zainstalowaniu systemu Windows. Może to spowodować zatrzymanie pracy niektórych programów. Wszystkie ustawienia niestandardowe dokonane dla Udostępniania połączenia internetowego zostaną usunięte i Udostępnianie połączenia internetowego będzie wyłączone.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras ip set negotiation
Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip relay delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh p2p idmgr delete identity
Usuwa tożsamości.
netsh add helper
Instaluje bibliotekę DLL pomocnika.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm

0.077

How to find auto startup folder in Windows 10 (Where is it)?

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, how to?

 /

Hilfreiche Start Parameter bei portablem Q-Dir Einsatz!

 /

When drag drop are not all files and folders added to the list?

 /

Do you want to restore the icons on Windows start?

 /

Wozu der Stress-Test am Windows Computer?

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /