NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych. Uwagi: Zresetowanie ustawień domyślnych usunie wszystkie ustawienia Zapory systemu Windows wprowadzone po zainstalowaniu systemu Windows. Może to spowodować zatrzymanie pracy niektórych programów. Wszystkie ustawienia niestandardowe dokonane dla Udostępniania połączenia internetowego zostaną usunięte i Udostępnianie połączenia internetowego będzie wyłączone.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras ip set negotiation
Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip relay delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh p2p idmgr delete identity
Usuwa tożsamości.
netsh add helper
Instaluje bibliotekę DLL pomocnika.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm
0.093

Cmd.exe korrekt verlassen, gibt es hier einen Befehl?

 /

Roxio Creator und Q-Dir Problem!

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

Kurzwahltaste und Tastenkombination Unterschied?

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Auto Login in Windows-8.1 und 10 ohne Passwort (Kennwort)?

 /

Problem beim Erstellen der Installations-DVD für Windows-10 (Download, Media Creation Tool)?

 /

The Don't Sleep Video!

 /