NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych. Uwagi: Zresetowanie ustawień domyślnych usunie wszystkie ustawienia Zapory systemu Windows wprowadzone po zainstalowaniu systemu Windows. Może to spowodować zatrzymanie pracy niektórych programów. Wszystkie ustawienia niestandardowe dokonane dla Udostępniania połączenia internetowego zostaną usunięte i Udostępnianie połączenia internetowego będzie wyłączone.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje konfigurację zapory do ustawień domyślnych. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras ip set negotiation
Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip relay delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh p2p idmgr delete identity
Usuwa tożsamości.
netsh add helper
Instaluje bibliotekę DLL pomocnika.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm
0.093

How can I change / install / add the language(s) in Windows 10?

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

Being able to disable auto-arrange within folders?

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

Directory expression Treelist folder structure!

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /