netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard. Merknader: Tilbakestilling til standardkonfigurasjonen sletter alle Windows-brannmurinnstillinger siden Windows ble installert. Dette kan føre til at noen programmer slutter å virke. Egendefinerte innstillinger for Deling av Internett-tilkobling vil bli slettet, og Deling av Internett-tilkobling vil bli deaktivert.

NETSH / FIREWALL / RESET


Quick - Link:
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ip show config
Viser IP-adresser og tilleggsinformasjon.
netsh routing ip relay show
Viser informasjon.
netsh bridge show
Viser informasjon.
netsh routing ip dnsproxy show
Viser informasjon.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQTilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm
0.078
15583

Save a web page as PDF in Microsoft Edge and other browsers!

Help the desktop icons are gone on Windows 11 or 10!

6 Jahre Windows 10 und jetzt kommt Windows 11!

Neue Lösung Windows 10 Konten hinzufügen und löschen!

Where do I find and start the PowerShell in Windows 11 and 10?

Troubleshooting tips for inkjet printers on Windows 11, 10, 8.1, ...!(0)