NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. Poznámky: Obnovení výchozího nastavení vymaže celé nastavení brány firewall systému Windows nastavené od instalace systému Windows. To může způsobit nefunkčnost některých programů. Jakékoliv změny nastavení provedené ve Sdílení připojení k Internetu budou smazány a Sdílení připojení k Internetu bude.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm
0.311
15412

Windows is being prepared - depends on Windows 10 reboot?

 /

Automatisches Anpassen der Energieoptionen unter Windows!

 /

Was ist Windows Vista-Aero?

 /

Edit Q-Dir *.qdr file for a custom start of the quad file explorer!

 /

Was ist web.archive.org für eine Seite, (Boot, Zugriffe, Datenschutz)?

 /

So erstellen Sie einen diagonalen Text in Word!

 /

Bei Windows-10 fehlen die Sound-Einstellungen, warum?

 /

Can I download the Windows 7 test version (2019)?

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Activate tabs in Quad Explorer on Windows!

 /

Notice this is a private parking lot - Short-Car-Note!

 /

Reorder PDF pages by simply dragging and dropping!

 /