NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. Poznámky: Obnovení výchozího nastavení vymaže celé nastavení brány firewall systému Windows nastavené od instalace systému Windows. To může způsobit nefunkčnost některých programů. Jakékoliv změny nastavení provedené ve Sdílení připojení k Internetu budou smazány a Sdílení připojení k Internetu bude.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm

0.108

Testversion, was ist das?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Windows 10 Update Einstellungen ändern, schnelle Lösung!

 /

Sound theme in Windows-8.1, 10, 7 and 8.1, how to modify, customize or disable and Play Windows Startup sound (Win7, 8, 8.1)?

 /

Verbesserungen in der Dateivorschau und Integration des MS Explorer Vorschaufensters!

 /

Auto Expand Quick Access folders in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Where is security at glance in the 1803 Windows 10, defender, account protection?

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /