NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. Poznámky: Obnovení výchozího nastavení vymaže celé nastavení brány firewall systému Windows nastavené od instalace systému Windows. To může způsobit nefunkčnost některých programů. Jakékoliv změny nastavení provedené ve Sdílení připojení k Internetu budou smazány a Sdílení připojení k Internetu bude.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm
0.296
15412

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

How to scan to pdf in Windows 7?

 /

Why hide the Windows 11, 10, ... mouse pointer or cursor?

 /

Kann ich auch gesperrte Verzeichnisse unter Windows 11, 10 und 8.1 hiermit löschen?

 /

Kann man in Windows 8.1/10 das Internet ausschalten / trennen?

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

WordPad doesn't display letters when typing, why?

 /

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

Why do the heart flakes rotate on the Windows Desktop OS?

 /

The golden desktop clock with dial!

 /

 BarcodeOK der Barcode Ausdruck! 

 /

Can I still use the ping command under Windows 11?

 /