NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. Poznámky: Obnovení výchozího nastavení vymaže celé nastavení brány firewall systému Windows nastavené od instalace systému Windows. To může způsobit nefunkčnost některých programů. Jakékoliv změny nastavení provedené ve Sdílení připojení k Internetu budou smazány a Sdílení připojení k Internetu bude.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm

0.061

Alle Computer in ihrem wifi (w-lan) Netzwerk unter Windows-10 sehen,wie kann man das?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

How to change Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Internet Explorer deinstallieren in Windows 8, 10 und 8.1?

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

Erstellen Sie eigene Desktophintergrund-Diashows für Windows 10!

 /

Windows-Explorer als Standard Dateimanager!

 /

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /