netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP

netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.
netsh firewall reset
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? varsay?lan de?ere döndürür.
netsh routing ip ospf add interface
Belirtilen arabirim üstünde OSPF'yi etkinleºtirir.
netsh interface set interface
Arabirim parametrelerini belirler.
netsh routing ipx sap add filter
Süzgeç listesine bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisi ekler.
netsh ras show authtype
ªu anda etkin kimlik do?rulama türlerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.187
16840

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

DesktopOK Tools + functions!

 /

After monitor excustomize desktop icons disappeared!

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, how to (Command Prompt)?

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Just test the RAM under Windows 10, 8.1, ... and Serven! 

 /

Windows is being prepared - depends on Windows 10 reboot?

 /

Can I install Windows-10 excluding Microsoft Live Account?

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

Directory and Folder Printing under Windows 10 / 8.1 / 7!

 /