NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP

netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.
netsh firewall reset
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? varsay?lan de?ere döndürür.
netsh routing ip ospf add interface
Belirtilen arabirim üstünde OSPF'yi etkinleºtirir.
netsh interface set interface
Arabirim parametrelerini belirler.
netsh routing ipx sap add filter
Süzgeç listesine bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisi ekler.
netsh ras show authtype
ªu anda etkin kimlik do?rulama türlerini gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.077

Unterschied zwischen Eingabe- und Ausgabegerät?

 /

Wie kann ich Windows-10 wirklich Ausschalten / Herunterfahren?

 /

Q-Dir Download Variants?

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

Open Windows 8.1/8 files with desktop programs and not with Metro APPs!

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /