NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP

netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.
netsh firewall reset
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? varsay?lan de?ere döndürür.
netsh routing ip ospf add interface
Belirtilen arabirim üstünde OSPF'yi etkinleºtirir.
netsh interface set interface
Arabirim parametrelerini belirler.
netsh routing ipx sap add filter
Süzgeç listesine bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisi ekler.
netsh ras show authtype
ªu anda etkin kimlik do?rulama türlerini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.155
16840

Sleep Mode can be disabled directly in Windows 11 / 10!

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

Kann ich das Mausrad-Weiterleitungs-Tool auf Windows 11 einsetzen?

 /

Auf Windows MS Server schnell mehrere Benutzer anlegen!

 /

Status bar or prefer none in the Explorer Views on Windows all OS?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Clone all File-Explorer Views in Quad Explorer under Windows 10, 8.1, ...!

 /

USB Netto Brutto Daten Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Discover Weaknesses in the PC / Notebook after purchase!

 /

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken, warum?

 /

Can I turn off the SmartScreen filter on Windows 10?

 /