NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » v6v4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ? Format: add v6v4tunnel [interface=] [localaddress=] [remoteaddress=] [[neighbordiscovery=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi interface - Fuldt navn for grænseflade. localaddress - IPv4-adresse på lokal tunnels slutpunkt. remoteaddress - IPv4-adresse på fjerntunnels slutpunkt. neighbordiscovery - En af følgende værdier: enabled: ND er aktiveret på grænsefladen. disabled: ND er deaktiveret på grænsefladen (default). store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Opretter en tunnel af typen IPv6-in-IPv4. Eksempel: add v6v4tunnel "Privat" 10.0.0.1 192.168.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / V6V4TUNNEL

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - Kommandoer Opretter en point-to-point-tunnel af typen IPv6-in-IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, v6v4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk show
Viser oplysninger.
netsh firewall show notifications
Viser konfigurationen af firewall-beskeder.
netsh routing ip ospf set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh routing ipx set staticroute
Opdaterer en statisk rute i rutetabellen.
netsh routing ip add rtmroute
Tilf?jer en ikke-vedvarende rute (NetMgmt).
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/v6v4tunnel.htm

0.061

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

To-Tray über das Schließen-Button funktioniert nicht mehr?

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

Wo befindet sich der reale Ordner-Pfad zum Desktop in Windows 8 (8.1, 10)?

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /