NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » v6v4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ? Bruk: add v6v4tunnel [interface=] [localaddress=] [remoteaddress=] [[neighbordiscovery=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi interface - Egendefinert navn for grensesnitt. localaddress - IPv4-adresse for lokalt tunnelendepunkt. remoteaddress - IPv4-adresse for eksternt tunnelendepunkt. neighbordiscovery - En av følgende verdier: enabled: ND er aktivert på grensesnittet. disabled: ND er deaktivert på grensesnittet (standard). store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Oppretter en IPv6-i-IPv4-tunnel. Eksesmpel: add v6v4tunnel "Privat" 10.0.0.1 192.168.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / V6V4TUNNEL

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - kommando Oppretter en punkt-til-punkt-tunnel med IPv6 i IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, v6v4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk show
Viser informasjon.
netsh firewall show notifications
Viser varslingskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh lan show
Viser informasjon.
netsh routing ipx set staticroute
Oppdaterer en statisk rute i rutetabellen.
netsh routing ip add rtmroute
Legger til en ikke-fast (NetMgmt)-rute.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/v6v4tunnel.htm
0.031

Read almost all the texts, e.g. from Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

 /

How do i find out what type is my Drive, HDD, or SSD in Windows 10?

 /

Kann man in Windows 8 oder 8.1 das Aero einschalten?

 /

How long does it take 35 times to overwrite files?

 /

Was ist ein Gast-Account?

 /

Tasten-Kürzel Windows-R ändern in Run Command!

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Upgrade Windows 7 oder 8.1 auf Windows 10, alles was Sie wissen sollten?

 /