NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show area - Viser områdeparametre. show areastats - Viser OSPF-områdeoplysninger. show global - Viser globale OSPF-parametre. show interface - Viser OSPF-konfigurationen for den angivne grænseflade. show lsdb - Viser database med OSPF-linktilstande. show neighbor - Viser OSPF-naboer. show protofilter - Viser oplysninger om OSPF-protokolfilter. show routefilter - Viser oplysninger om OSPF-rutefilter. show virtif - Viser parametre for den angivne virtuelle grænseflade. show virtifstats - Visers OSPF-virtuelle grænseflader.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW

netsh routing ip ospf show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud help
Viser en liste over kommandoer.
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh routing ip show mfe
Viser poster for multicast-afsendelse
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show.htm
0.031

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Command prompt, change CMD settings, color, font, ...?

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Wo gibt es DSL via Satellit?

 /

How to show Program Name in Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /