NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete interface ? Format: delete interface [name=] [[addr=] [mask=]] Parametre: Tag Værdi name Navnet på OSPF-grænsefladen, der skal slettes. addr - IP-adressen på grænsefladen, der skal slettes. mask - IP-adressemaske for grænsefladen, der skal slettes. Kommentarer: Deaktiverer OSPF på grænsefladen for den valgte IP-adresse. Adresse- og maskeparametrene er valgfri For grænseflader, der kun har en IP-adresse, kan adressen og masken udelades. For Point to Point-grænseflader eller grænseflader, der modtager deres adresse via DHCP, bør adressen og masken udelades, da adressen ikke er fast for disse grænseflader. For grænseflader, der har flere IP-adresser, skal adressen og masken angives for hver "delete"-kommando, så IP-adressen, for hvilken OSPF slettes, er utvetydig. Hvis der i dette tilfælde ikke angives en adresse, slettes OSPF for alle adresser. Eksempler: delete interface "LAN-forbindelse" 11.1.1.1 255.255.255.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip ospf delete interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner OSPF fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set opmode
Indstiller funktionel konfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter det angivne omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ipx sap set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh routing
?ndringer til 'netsh routing'-konteksten.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/interface.htm
0.156

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage in MultiClipBoardSlots?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

What is Invisalign?

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, can I?

 /