NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete interface ? Format: delete interface [name=] [[addr=] [mask=]] Parametre: Tag Værdi name Navnet på OSPF-grænsefladen, der skal slettes. addr - IP-adressen på grænsefladen, der skal slettes. mask - IP-adressemaske for grænsefladen, der skal slettes. Kommentarer: Deaktiverer OSPF på grænsefladen for den valgte IP-adresse. Adresse- og maskeparametrene er valgfri For grænseflader, der kun har en IP-adresse, kan adressen og masken udelades. For Point to Point-grænseflader eller grænseflader, der modtager deres adresse via DHCP, bør adressen og masken udelades, da adressen ikke er fast for disse grænseflader. For grænseflader, der har flere IP-adresser, skal adressen og masken angives for hver "delete"-kommando, så IP-adressen, for hvilken OSPF slettes, er utvetydig. Hvis der i dette tilfælde ikke angives en adresse, slettes OSPF for alle adresser. Eksempler: delete interface "LAN-forbindelse" 11.1.1.1 255.255.255.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip ospf delete interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner OSPF fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set opmode
Indstiller funktionel konfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter det angivne omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ipx sap set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh routing
?ndringer til 'netsh routing'-konteksten.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/interface.htm
0.046

Kann ich selbst die Windows-XP Datei Boot.ini bearbeiten und konfigurieren?

 /

Server-Manager bei Anmeldung nicht starten (Server 2012, 2008)?

 /

The wrong program opens a file in Windows-8 / 10?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /