NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set global ? Objektet GLOBAL bruges til at konfigurere globale SAP-indstillinger. Kommandoformat: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] niveau] Hvor: niveau - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / GLOBAL

netsh routing ipx sap set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Opdaterer konfigurationen af den globale protokol. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip ospf show interface
Viser OSPF-konfigurationen for den angivne gr?nseflade.
netsh p2p group db show
Viser oplysninger.
netsh routing reset
Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.
netsh routing ip autodhcp set global
Skifter globale parametre for DHCP-allokatoren.
netsh interface ipv6 delete dns
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/global.htm

0.061

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /

Preview the PDF output file!

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

Gibt es noch ein klassisches Handy-Telefon ohne Internet?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Keyboard shortcuts to re-start Windows programs?

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

How to scan to pdf in Windows 7?

 /