NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set global ? Format: set global [[scopenetwork=]IP-adresse] [[scopemask=]IP-undernetmaske] [[leasetime=]varighed (minutter)] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi scopenetwork - IP-netværksadressen for DHCP-allokatorområdet. scopemask - Netværksadressens tilknyttede undernetmaske. leasetime - Varigheden af rettigheden, angivet i minutter. loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af DHCP-allokeringshændelser. error: Logfør kun hændelser med relation til DHCP-allokering. warn: Logfør advarsler med relation til DHCP-allokering. info: Logfør oplysninger med relation til DHCP-allokering. Bemærkninger: Indstiller globale parametre til brug for understøttelse af DHCP-allokering. Eksempler: set global 10.10.10.0 255.255.255.0 11520 info set global leasetime=4320 Det første kommandoeksempel indstiller IP-netværket til DHCP-allokering til 10.10.10.0, en tilknyttet områdeundernetmaske på 255.255.255.0, en rettighedsvarighed på 11520 minutter (8 dage), og logføring af oplysninger om alle relaterede hændelser. Det andet kommandoeksempel tilpasser kun rettighedsvarigheden globalt for alle områder til en ny værdi på 4320 minutter (3 dage).

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Skifter globale parametre for DHCP-allokatoren. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx show config
Viser den aktuelle RAS IPX-konfiguration.
netsh interface ip show interface
Viser IP-gr?nsefladestatistik.
netsh routing ip relay show ifconfig
Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud help
Viser en liste over kommandoer.
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Skifter globale parametre for DHCP-allokatoren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/global.htm
0.155
18254

The file system on a Windows 11, 10, 8.1, 7 PC!

 /

In Windows 11, 10 modify the directorys as documents, videos, music, pictures!

 /

Where can I find the quick settings in Windows 11?

 /

I am a font lover but what purpose does the font reader button have?

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Wie kann ich in Q-Dir die Bildervorschau aktivieren?

 /

Was ist ein RAM?

 /

Sound card defective on the PC, laptop, no sound (Mac, Chrome, Note Book)!

 /

Activate automatic driver downloads under Windows 11 and 10!

 /

Windows 11 Home or Pro Version?

 /

Auto Login in Windows 8.1 und 10 ohne Passwort (Kennwort)?

 /

Who needs this stopwatch for Windows 11, 10, ... etc?

 /