netsh ğ routing ğ ip ğ autodhcp ğ set ğ global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set global ? Kullanım: set global [[scopenetwork=]IP address] [[scopemask=]IP subnet mask] [[leasetime=]süre (dakika)] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametreler: Etiket Değer scopenetwork - DHCP ayırıcı kapsamı için IP ağ adresi. scopemask - Ağ adresiyle ilişkili alt ağ maskesi. leasetime - Kira süresi, dakika olarak. loglevel - Aşağıdaki değerlerden biri: none: DHCP ayırma olaylarının günlüğünü tutma. error: Yalnızca DHCP ayırmayla ilgili hataların günlüğünü tut. warn: DHCP ayırmayla ilgili uyarıların günlüğünü tut. info: DHCP ayırmayla ilgili bilgilerin günlüğünü tut. Açıklamalar: DHCP ayırmayı desteklemek için kullanılan genel parametreleri ayarlar. Örnekler: set global 10.10.10.0 255.255.255.0 11520 info set global leasetime=4320 İlk örnek komut, IP ağını DHCP ayırma için 10.10.10.0, 255.255.255.0 ilişkili kapsam alt ağ maskesi, 11520 dakika (8 gün) ve tüm ilişkili olayların bilgilerinin tutulması olarak ayarlar. İkinci örnek komut tüm arabirimlerdeki tüm kapsamlar için yalnızca kira süresini genel olarak 4320 dakika (3 gün) yeni değeri olarak ayarlar.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / GLOBAL


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQGenel DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/global.htm
0.171
18406

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

What is Chrome OS?

Wie kann ich Windows 7 wieder deinstallieren?

I can only shut down or hide the note but there is no way to delete it?

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

Disabling Reserved storage space, Registry Hack?(0)