NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show interface ? Kullanım: show interface [[index=]tamsayı] [[rr=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer index - Belirli bir arabirim için dizin değeri. Belirli bir arabirim için dizin değerini öğrenmek için komutu bu parametre olmadan çalıştırıp çıktıyı gözden geçirebilirsiniz. rr - Arabirim IP istatistiklerinin yenilenmesi süresi (saniye). Açıklamalar: Belirli bir arabirim veya parametre kullanılmazsa tüm arabirimler için IP istatistik bilgilerini gösterir. Örnekler: show interface show interface index=1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / INTERFACE

netsh interface ip show interface - Windows 2000/XP - Komutları IP arabirim istatistiklerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh ras ip delete pool
Statik IP adresi havuzundan tüm aral?klar? siler.
netsh interface ip
`netsh interface ip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ip ospf show neighbor
OSPF komºular?n? gösterir.
netsh p2p group dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh set machine
Üzerinde çal?º?lacak geçerli makineyi belirler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/interface.htm
0.109

Cmd.exe korrekt verlassen, gibt es hier einen Befehl?

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, can I do?

 /

Schneller visueller Überblick über alle installierten Schriften!

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Druckerverwaltung, Druckerserver, Trieber, Anschlüsse Drucker unter Windows 10!

 /

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

How do I start the cmd.exe?

 /