NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set interface ? Format: set interface [name=] [[relaymode=]enable|disable] [[maxhop=]heltal] [[minsecs=]heltal] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade hvor DHCP Relay Agent skal opdateres. relaymode - En af følgende værdier: enable: Aktiverer DHCP Relay Agent på denne grænseflade. disable: Deaktiverer DHCP Relay Agent på denne grænseflade. maxhop - Det maksimalt tilladte antal hop for en DHCP-pakke før den ignoreres og ikke videresendes længere. minsecs - Det mindst tilladte antal sekunder efter start som skal vises i en DHCP-pakke, før den vil blive sendt til en DHCP-server på den globale liste. Bemærkninger: Indstiller globale parametre til konfiguration af DHCP Relay Agent. Eksempel: set interface "LAN-forbindelse" enable 16 4 Kommandoeksemplet aktiverer DHCP Relay Agenten til at arbejde på standard-LAN-grænsefladen med et maksimalt antal hop på 16 og en værdi på 4 sekunder fra start.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / INTERFACE

netsh routing ip relay set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Opdaterer konfigurationen af DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall delete
Sletter firewall-konfiguration.
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade.
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen med protokolfiltre.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Opdaterer konfigurationen af DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/interface.htm
0.14
19612

HDMI-CEC?

 /

Why does Quad Explorer for MS OS need to be updated so often?

 /

How can I keep a backup of my notes?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab directory in explorer view?

 /

Change or Set a new password under Windows 10/11!

 /

Windows 10 Taskleiste Gruppieren deaktivieren und Kleine Symbole Registry?

 /

For what please these energy efficiency improvements for MS Windows OS?

 /

Windows-10 Bilder vom Login-Bildschirm speichern (Sperrbildschirm)?

 /

Hilfe TELNET Clients fehlt unter Windows 11, 10. 8.1, 7... warum?

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

What does MSAA 2,3,4, ... mean in the benchmark for Windows?

 /