NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[relaymode=]enable|disable] [[maxhop=]liczba całkowita] [[minsecs=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym Agent przekazywania DHCP ma być zaktualizowany. relaymode - Jedna z następujących wartości: enable: włącza Agenta przekazywania DHCP dla tego interfejsu. disable: wyłącza Agenta przekazywania DHCP dla tego interfejsu. maxhop - Maksymalna dopuszczalna liczba przeskoków dla pakietu DHCP przed jego opuszczeniem i zaprzestaniem jego przekazywania. minsecs - Minimalna dopuszczalna liczba sekund od czasu rozruchu, która musi pojawić się w pakiecie DHCP, zanim zostanie on wysłany do serwera DHCP wymienionego na liście globalnej. Uwagi: ustawia parametry globalne dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP. Przykład: set interface "Połączenie lokalne" enable 16 4 Polecenie przykładowe włącza działanie Agenta przekazywania DHCP w domyślnym interfejsie sieci LAN przy maksymalnej liczbie przeskoków równej 16 i minimalnym odstępie od czasu rozruchu równym 4 sekundy.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SET / INTERFACE

netsh routing ip relay set interface - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Wyświetla informacje o odkryciu routera.
netsh ras aaaa dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh firewall delete
Usuwa konfigurację zapory.
netsh routing ip nat show interface
Pokazuje konfigurację NAT dla określonego interfejsu.
netsh interface reset
Resetuje informacje.
netsh routing ipx rip show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/set/interface.htm
0.171
20215

Wie kann ich Desktop Symbole verkleinern, ist es möglich bei Windows 11, 10, 8.1 u 7?

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, can I?

 /

Pages in Internet Explorer mode in Edge on Windows 11!

 /

How can I customize user passwords in Windows 7 and 8.1 excluding knowing current password?

 /

Well suited for reducing RAW image data in batch processing!

 /

Find and start Windows 10 media player!

 /

Easy Open Close and Eject Media and Drive on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Hoher Akkuverbrauch ab Windows 10, Akku Laufzeit verbessern!

 /

Why does the YES button not appear in "Start administrative mode"?

 /

Q-Dir Gruppierung in den Explorer Listenansicht abstellen!

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that on Windows?

 /