NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip relay". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 renew
Starter IPv6-grensesnitt p? nytt.
netsh routing ip set scope
Angir navnet til et multicast-omr?de.
netsh ras aaaa show accounting
Viser gjeldende kontobehandlingstilbyder.
netsh firewall set allowedprogram
Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf add protofilter
Legger til OSPF-protokollfilter.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.061

Maus-Doppelklick-Problem bei Windows 10, wie kann man das beheben?

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

Do i have windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Many more Windows tools and features in desktop OK!

 /

Was ist der Unterschied zwischen einem Verzeichnis und einem Ordner?

 /

Wie kann ich im Pointer-Stick die Landes-Sprache ändern?

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Search without subfolders in the File Explorer search!

 /