netsh diag - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere. dump - Viser et konfigurasjonsskript. gui - Viser brukergrensesnittet for Web-siden. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort. show - Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip dnsproxy set global
Angir globale DNS-proxyparametere.
netsh interface ipv6 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip show boundary
Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-omr?der.
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.109
12735

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /

Can I show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

Can I Switch users in windows 7 excluding logging off ?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Does Don't Sleep customize the power saving options on the system?

 /

Automatic initiation of standby mode under Windows 10 and other OS!

 /

Automatische Wiedergabe für alle Benutzer deaktivieren in Windows 8.1/10 (Autoplay)

 /

Wie kann ich den Windows-Befehlszeilenverlauf in der cmd.exe sehen?

 /

Das automatische Ausschalten vom Bildschirm anpassen?

 /

Soccer balls on the desktop even without Sky Receiver!

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

shell:Common AppData on Windows 10!

 /