NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Bruk: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=] Parametere: enabled - angir om automatisk konfigurering er aktivert eller ikke interface - navn på grensesnittet som denne innstillingen skal brukes på Merknader: Begge parametrene er nødvendige. Eksempler: set autoconfig enabled=yes interface="Local Area Connection" set autoconfig enabled=no interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - kommando Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfigurasjon p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Angir tilstanden for avskrevet funksjonalitet.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Viser preferanseniv?er for alle protokollene.
netsh ras appletalk dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh firewall show config
Viser brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.171

Trim string in cpp?

 /

Red Black Big Mouse Pointer for Windows!

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

Can I turn off Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or modify (turn off, enable, stop)?

 /

How can I shut down the Windows 10?

 /

Zufalls Toto-Gewinnzahlen für die nächste Ziehung!

 /

Can I use the stopwatch as a teacher for classwork!

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /