NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set tracing ? set tracing [component = ] składnik [state = ] ENABLED|DISABLED Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie podanego składnika. składnik - składnik, którego dotyczy polecenie (użyj '*', aby uwzględnić wszystkie składniki)

NETSH / RAS / SET / TRACING

netsh ras set tracing - Windows 2000/XP - polecenie Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras ipx set netassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.
netsh interface ip show config
Wyświetla adres IP i dodatkowe informacje.
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
netsh p2p pnrp cloud dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge uninstall
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/set/tracing.htm
0.202
16460

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /

Wie liste ich aller Benutzer auf, über die cmd.exe (Eingabeaufforderung)?

 /

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Turn off sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Double spaces replace in the text on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can I start windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /

Show Message Box if move files to recycle bin!

 /

Was für ein Dateisystem sollte ich bei meinem USB Datenträgern verwenden?

 /

Extend the Directory-Tree automatically in MS File-Explorer!

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Driver x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /