NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete interface ? Sposób użycia: delete interface [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać wyłączony Agent przekazywania DHCP. Uwagi: wyłącza Agenta przekazywania DHCP w podanym interfejsie. Przykłady: delete interface "Połączenie lokalne"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip relay delete interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyłącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set area
Zmienia parametry OSPF dla określonego obszaru.
netsh lan show profiles
Pokazuje listę profilów sieci przewodowej skonfigurowanych obecnie na komputerze.
netsh routing ipx show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh routing ip autodhcp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 add dns
Dodaje statyczny adres serwera DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyłącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete/interface.htm
0.233
19248

Kann man Windows-10 ohne Microsoft Account Konto installieren?

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

New in QTP 5.01 Menu sorting, submenus and icons!

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Save your favorite notes and use them again and again!

 /

Mit dem Stress-Test nur die Grafikkarte belasten, wie?

 /

Mausrad-Befehle, auch wenn kein Fenster-Fokus, für alle MS-Betriebssysteme!

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Set default search engine and prevent customizes on Windows 10!

 /

Wie kann ich Klartext, bzw. Text ohne Formatierung aus der Zwischenablage einfügen?

 /

Windows 10 Desktop ist weg, was kann ich tun?

 /