netsh routing ip relay delete interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete interface ? Sposób użycia: delete interface [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać wyłączony Agent przekazywania DHCP. Uwagi: wyłącza Agenta przekazywania DHCP w podanym interfejsie. Przykłady: delete interface "Połączenie lokalne"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip relay delete interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyłącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set area
Zmienia parametry OSPF dla określonego obszaru.
netsh lan show profiles
Pokazuje listę profilów sieci przewodowej skonfigurowanych obecnie na komputerze.
netsh routing ipx show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh routing ip autodhcp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 add dns
Dodaje statyczny adres serwera DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyłącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete/interface.htm
0.233
19248

Clone all File-Explorer Views in Quad Explorer under Windows 10, 8.1, ...!

 /

The on-screen keyboard start automatically when logging on Windows 10?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Activate or Turn-Off directory printout from auto startup in Windows 10, 8.1, ...!

 /

Standard-Drucker Einstellungen bei Windows 10 ändern, wie kann man das?

 /

Windows 10 Bildschirmtastatur kann nicht gestartet werden?

 /

Is my Windows 10 up to date, can I see?

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

What is pagefile.sys?

 /

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /