NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete interface ? Sposób użycia: delete interface [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać wyłączony Agent przekazywania DHCP. Uwagi: wyłącza Agenta przekazywania DHCP w podanym interfejsie. Przykłady: delete interface "Połączenie lokalne"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip relay delete interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyłącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set area
Zmienia parametry OSPF dla określonego obszaru.
netsh lan show profiles
Pokazuje listę profilów sieci przewodowej skonfigurowanych obecnie na komputerze.
netsh routing ipx show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh routing ip autodhcp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 add dns
Dodaje statyczny adres serwera DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyłącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete/interface.htm
0.171
19248

Wo erkenne ich alle installierten Updates von Windows 11?

 /

Do Windows 11 Visual Effects Slow Down Your PC?

 /

6 Jahre Windows 10 und jetzt kommt Windows 11!

 /

Canon for older printer / scanner problem under Windows 10 no drivers!

 /

Einstellungen der Ordneransichtseigenschaften im Windows 10 Explorer?

 /

Defender slows down the development of applications, programs and APPs!

 /

Can I display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

How to translate DesktopOK in your language for Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Easy Share the folder with everyone on Windows 11!

 /

Hide system mouse pointer on MS Desktop and Server!

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

What is a CPU integrated graphics processor / GPU?

 /