netsh routing ip delete boundary - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete boundary ? Kullanım: delete boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -veya- delete boundary [name=] [scopename=] Parametreler: Etiket Değer name - Sınırın silineceği arabirimin adı. grpaddr - Silinecek sınırın grup adresi. grpmask - Silinecek sınırın alt ağ maskesi. scopename - Çok noktaya kapsamının adı. Açıklamalar: Bir arabirimden bir çok noktaya yayın kapsamı sınırını siler. Örnekler: delete boundary "Yerel Ağ Bağlantısı (2)" 239.2.2.2 255.255.255.255 delete boundary "Yerel Ağ Bağlantısı (2)" "Çok Noktaya Yayın Kapsamım"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / BOUNDARY

netsh routing ip delete boundary - Windows 2000/XP - Komutları Bir arabirimden çok noktaya yay?n kapsam s?n?r?n? siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.
netsh interface portproxy delete v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh ras ip show
Bilgi gösterir.
netsh interface ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip relay delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir arabirimden çok noktaya yay?n kapsam s?n?r?n? siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/boundary.htm
0.124
18429

Is portable use of DesktopOK possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /

Wie kann ich Auto-Hide-Mouse-Cursor in meine Landessprache übersetzen?

 /

Can I modify in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

Drag and Drop Tastenkombinationen für Dateien und Ordner?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Changeable font size and color in the each cmd.exe Tab!

 /

Save icon layout and restore it.

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

How to open / run in Windows-8/10 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

Bei Windows 7 das Windows 10 Update deaktivieren, aber wie?

 /

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /