NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show registration ? Format: show registration [[cloud=]] Parametre: cloud - Skyen, hvis registrerede navne skal vises. Standardindstillinger er alle skyer. Bemærkninger: Viser en liste over peer-navn, der er registreret ved denne forekomst af netsh. Eksempler: show registration cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer show registration - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser en liste over registrerede peer-navne. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 delete neighbors
Sletter den tilst?dende IPv6-cache.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Sletter oplysninger om routers?gning.
netsh ras aaaa
?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten.
netsh diag show version
Viser Windows- og WMI-version.
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurationsscript.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show/registration.htm

0.077

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, how to?

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

How to enable or disable Windows 8 password query when resuming from sleep mode?

 /

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

How to open (call) in Windows-8 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /