NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] domæne [server = ] server ] Fjerner registreringen af den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server i Active Directory på det angivne domæne. server - Den computer, som skal registreres som en RAS-server. Hvis der ikke er angivet en server, anvendes den computer, kommandoen skrives på. domæne - Det domæne, hvor den angivne server skal registreres. Hvis der ikke er angivet et domæne, antages det, at det er det primære domæne for computeren, hvorfra kommandoen blev udstedt.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Fjerner registreringen af den angivne Windows 2000-computer som en / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ipx sap set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras show tracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm

0.093

TheAeroClock!

 /

Wie kann ich mich über die Remotedesktopverbindung mit Windows 8 / 10 verbinden (command, cmd, Eingabeaufforderung)?

 /

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Wie versetze ich Windows 10 in den Schlafmodus (Energie Sparen)?

 /

Fehlerbehebung, Reparatur, oder Wiederherstellung von Windows 8 / 8.1 / 10!

 /

How to show filename extension in Windows-10?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Windows 8 (8.1, 10) Desktop-Verknüpfung für Programme und Programme(x86) erstellen!

 /