NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set filter - Opdaterer en protokolfilterpost på listen med filtre. set global - Opdaterer konfigurationen af den globale protokol. set interface - Opdaterer protokolkonfigurationen på en grænseflade.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET

netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set allowedprogram
Indstiller firewall-tilladt programkonfiguration.
netsh routing ip ospf add protofilter
Tilf?jer OSPF protokolfilter.
netsh interface show credentials
Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.
netsh routing ipx sap delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ip show wins
Viser WINS-serverens adresser.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set.htm
0.14

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

Can I turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Autostart-Ordner in Windows 10 finden und verwenden, (wo ist der)?

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, how to?

 /

Test the PC for several hours!

 /