NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set filter - Opdaterer et pakkefilter på listen med filtre. set global - Opdaterer den globale IPX-konfiguration. set interface - Opdaterer IPX-konfigurationen på en grænseflade. set staticroute - Opdaterer en statisk rute i rutetabellen. set staticservice - Opdaterer en statisk tjeneste i tabellen med statiske tjenester.

NETSH / ROUTING / IPX / SET

netsh routing ipx set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 reset
Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.
netsh routing ip show
Viser oplysninger.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logf?ring.
netsh firewall set icmpsetting
Indstiller ICMP-konfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf add range
Tilf?jer et interval for det angivne omr?de-id.
netsh interface show interface
Viser gr?nseflader.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set.htm

0.109

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Leistungsindex auf Windows-10 mit ExperienceIndex OK!

 /

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows-8 ?

 /

Der Papierkorb wird auf dem Windows 7 Desktop nicht angezeigt?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

Speichern Sie das Symbollayout beim Programmstart und Programmende!

 /

Suchanfrage Windows-10 ms Datei-Explorer (einfaches Beispiel)?

 /